GIƯỜNG MASSAGE TRỊ LIỆU OKINAWA

70.000.000

CHỨC NĂNG SẢN PHẨM: 1. 5 ngọc lăn di chuyển lên và xuống cho trở lại massage 2. 4 ngọc lăn di chuyển lên và xuống cho massage chân 3. với 5 bóng & 15 bóng sưởi jade cầm tay 4. với nghiêng và suy giảm chức năng 5. thêm MP3 chức năng âm nhạc 6. với 8 tự động chế độ massage và 1 chế độ hướng dẫn 7. ngọc lăn sưởi ấm và sợi carbon sưởi ấm ở mặt sau 8. mặt sau, legside và cầm tay ấm hơn của nhiệt độ là…

Danh mục: